توجه: سایت در حال گسترش است ...

معرفی شبکه فقرزدایی ایران (شفا)

با توجه به تاثیر شگرف سیاست گذاری و قانون گذاری برای توسعه و یا کاهش فقر و توجه به این نکته مهم که در کشور ما تاثیر عموم سیاستها و قوانین قبل از تصویب بررسی و ملاحظه دقیق نمی گردد و اینکه ضرورت دارد همه این موارد، چه مصوبات گذشته و چه در دست اقدام و چه آینده ، از نظر تاثیر بر فقر مورد بازنگری و تدقیق قرار گیرند و از آنجا که فقرا و اقشار آسیب پذیر نیز تشکل و امکانات لازم برای برای رساندن اطلاع از وضعیت و شرایط و میزان محرومیت خود به سیاست گذاران و قانون گذاران و مسئولین جامعه را ندارند ، خصوصا در جامعه ما که فاقد احزاب قوی و مردمی برای مراقبت از رفاه جامعه و جلوگیری از توسعه فقر می باشد، لذا ضرورت ایجاد تشکلی بمنظور رساندن آلام اقشار آسیب پذیر به مسئولان جامعه بیش از پیش احساس می گردد. این تشکل که به عنوان "شبکه فقرزدایی ایران (شفا) " نامگذاری شده است ، تشکلی کاملا غیر سیاسی بوده و در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن فعالیت خواهد نمود و هدف آن رساندن مشکلات اقشار آسیب پذیر و فقرا در همه صور آن به مسئولین کشور از یکسو و ارائه پیشنهادات سیاستی و قانونی جهت فقرزدایی به سیاست گذاران و قانون گذاران و سایر مسئولان کشور خواهد بود. شبکه فقرزدایی ایران به یک دبیرخانه تخصصی و قدرتمند احتیاج دارد تا بتواند ضمن استفاده از همکاری و تعامل با خبرگان و متخصصین حوزه های مرتبط با فقر اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ،.... ، گزارشات دقیق و ارزشمندی را در خصوص نحوه کاهش فقر برای حوزه های سیاست گذاری ، قانون گذاری، برنامه ریزی و اجرایی کشور تهیه و ارائه نماید. این دبیرخانه تحت عنوان موسسه شبکه فقرزدایی ایران(شفا) فعالیت می نماید که به اختصار موسسه شفا نیز نامیده میشود..

شبکه فقرزدایی ایران

اهداف شفا

شبکه فقرزدایی ایران

مخاطبین شفا

شبکه فقرزدایی ایران

اعضای هیئت مدیره

شبکه فقرزدایی ایران

هیئت امنا

شبکه فقرزدایی ایران

هیئت موسس

شبکه فقرزدایی ایران

چارت سازمانی

آقای محمد حسین رضایی رئیس هیئت مدیره شبکه فقرزدایی ایران شفا

پیام جناب آقای رضائی

رئیس هیئت مدیره

وجود فقر و آثار نامطلوب آن بر زمینه های مختلف رشد ، توسعه ، امنیت و خلاقیت جامعه ، موضوعی روشن است که علاج و رفع آن از طریق همکاری مستمر دولت، نهادهای غیر دولتی، و مردم میسر است. فقر صور مختلفی نظیر فقر اقتصادی، فقر اجتماعی، فقر فرهنگی و ... را در بر می گیرد که برای کاهش اشکال مختلف آن، نیاز مبرمی به مطالعه، بررسی، و پژوهش توسط اساتید ، کارشناسان خبره، و اهل فن وجود دارد. تجربه سالها فعالیت خیریه ها و مراکز توانمندسازی و اشتغال نشانگر آن است که علیرغم تلاشهای خیرخواهانه این مراکز و اثرات مثبت و با ارزشی که در کاهش آلام افراد و خانواده های تنگدست داشته اند...

ادامه مطلب

شفا در استان‌ها